مبلغ و زمان واریز عیدی 99 کارگران و بازنشستگان را اعلام کنید!

به گزارش هنجس بلاگ، به گفته معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی کشور، عیدی بازنشستگان کشور طبق روال هر سال در بهمن ماه پرداخت می گردد. با وجود اینکه چیزی تا بهمن ماه نمانده، تا به امروز زمان دقیق و مبلغ پرداختی آن معین نشده است.

مبلغ و زمان واریز عیدی 99 کارگران و بازنشستگان را اعلام کنید!

به گزارش شهرآرانیوز، همه کارگاه های مشمول قانون کار موظف اند عیدی و سنوات کارگران خود را پرداخت نمایند. مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران برای یک سال کار، معادل 60 روز آخرین مزد آنان است. مبلغ پرداختی عیدی و پاداش نباید از معادل 90 روز حداقل مزد روزانه هر یک از کارکنان بیشتر باشد.

حداقل عیدی کارگران در سال98 برای افرادی که یک سال کامل در واحدی مشغول به کار بودند، 2 میلیون و 228 هزار و 112 تومان و حداکثر عیدی نیز 3 میلیون و 342 هزار و 168 تومان بوده است. میزان عیدی سال98 بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه وراث متوفای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، نیرو های مسلح، حقوق وظیفه ازکارافتادگی و سایر صندوق های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان ازکارافتاده کلی نیز معادل یک میلیون تومان بود.

اما باید دید باتوجه به اینکه سال جاری شاهد موج گرانی کالا های اساسی و رکود کسب وکار ها ناشی از کرونا بودیم، هیئت دولت چه تصمیمی برای پرداخت بموقع عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران و از همه مهم تر عیدی کارفرمایان به کارگران اتخاذ می نماید.

عیدی سال 99 باید چه میزان باشد؟

برابر ماده واحده قانون مشخص عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار، حداقل عیدی کارگران دوبرابر حداقل دستمزد و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نگردد، سه برابر حداقل دستمزد خواهد بود.

باتوجه به مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال1399 با افزایش 26درصدی به یک میلیون و 911هزار تومان رسید که با احتساب ماده واحده قانونی، حداقل عیدی کارگران 3میلیون و 820هزار تومان و حداکثر عیدی نیز 5میلیون و 730هزار تومان خواهد بود؛ بنابراین عیدی پرداختی به کارگران در انتهای سال نباید کمتر از 3میلیون و 820هزار تومان باشد.

خواسته کارگران از پرداخت عیدی سال 99

سال جاری هم سال متفاوتی را تجربه کردیم، اما این سال باتوجه به گرانی مواد غذایی، تعطیلی کسب وکارها، تورم و رکود بازار و از همه مهم تر ادامه دارشدن شیوع کرونا، زندگی کارگران و بازنشستگان بیشتر تحت تأثیر گرفت. اما سال جاری خواسته کارگران بر این است که عیدی شان دست کم با حقوق دی ماه پرداخت گردد که اگر همه این مسائل به وجود آمده را کنار هم بگذاریم، خواسته بحق و بجایی است که نیازمند تعامل کارفرمایان و متولیان تصمیم گیر است.

به گفته ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، باتوجه به شیوع کرونا و افزایش بی رویه کالا های اساسی از جمله، روغن، برنج، مرغ و...، پرداخت عیدی به کارگر در موعد همیشگی خود در قبل سال اهمیت زیادی دارد و بهتر است کارفرمایان پرداخت عیدی را به روز های پایانی سال موکول ننمایند تا کارگر نیز بتواند با توجه به مسائلش، با این مبلغ گره از مسائل خودش باز کند.

قول های مسئولان به عیدی سال 99 نرسید

عبدالکریم نیرومند، دبیر جامعه اسلامی کارگران خراسان رضوی، دراین باره گفت: نظر ها و انتقاد های خود از جامعه کارگری را به تأمین اجتماعی، نمایندگان مجلس و همه متولیان امر اعلام کردیم. قول هایی نیز از سوی وزیران مربوط و مدیران کل و مجلس داده شده است، اما در این مدت هیچ تغییری در قوانین پرداختی و تسهیلات این قشر شاهد نبودیم.

دبیر جامعه اسلامی کارگران خراسان رضوی در ادامه گفت: مجلس به تازگی به این قضیه ورود نموده، اما متأسفانه هنوز اشکالات به قوت خودش باقی است. ما به قوانین مشاغل سخت و زیان آور اعتراض کردیم که باید عیدی سال جاری آن ها افزایش می یافت، اما آن هم از سوی تأمین اجتماعی به نتیجه نرسید. گفتیم حقوق کارگران هم به نسبت کارمندان افزایش یابد و حداقل حقوق کارگران را به 2 میلیون و 800 هزار تومان برسانند که این خواسته جامعه کارگری هم به نتیجه نرسید.

نیرومند توضیح داد: حقوق کارمندان دولتی حدود 40 درصد افزایش یافت، اما کارگران به این تبعیض در افزایش حقوق و مزایا اعتراض دارند که متأسفانه پیگیری ها نیز به نتیجه ای نرسید. وعده ووعید ها هر ماه تمدید می گردد، اما درنهایت نتیجه ای از این وعده ووعید ها شامل حال کارگران نمی گردد.

بازنشستگان: ما هم از منابع عمومی کشور سهم داریم

رضایی، عضو کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی، هم دراین باره گفت: تا وقتی شاغلیم، عیدی و پاداش براساس قانون کار برابر با 2 ماه حقوق است، مشروط به اینکه از 3 ماهِ حداقل حقوق تجاوز نکند، اما به محض اینکه بازنشسته می شویم، تابع قانون خدمات کشوری قرار می گیریم و همان مقداری عیدی ای که دولت برای کارمندانش اعلام می نماید، برای ما بازنشسته ها هم در نظر گرفته می گردد.

وی تأکید کرد: ماده واحده ای به مجلس داده ایم و خواهان بازنگری در حقوق و عیدی بازنشستگان شده ایم. چطور در سایر امور تابع قانون خدمات کشوری نیستیم، ولی در زمان پرداخت عیدی، برای ما هم همان عیدی حداقلی کارمندان را در نظر می گیرند. خواسته ما این است که وقتی کارگر بازنشسته می گردد، عیدی و پاداش او نیز مانند فردی شاغل پرداخت گردد. حتی برای تأمین منابع آن هم پیشنهاد کردیم که یا از عیدی و پاداش زمانی که شاغل هستیم کسر گردد -که تا وقتی بازنشسته می شویم همان میزان عیدی و پاداش را از سازمان دریافت کنیم- یا اینکه از محل مطالبات تأمین اجتماعی در بودجه دولت تأمین گردد.

وی ادامه داد: طبق آمارها، خط فقر اکنون 10 میلیون تومان است. الان حداقل حقوق حدود 65 درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی 2 میلیون و 300 هزار تومان است. ما وظیفه داشتیم 30 سال کار کنیم، اما حاکمیت و سازمان تأمین اجتماعی نیز موظف اند زندگی ما بازنشستگان را تأمین نمایند و این کار را ننموده اند. وقتی خط فقر 10 میلیون تومان است، کارگری که 2 میلیون و 800 هزار تومان و بازنشسته ای که 2 میلیون و 300 هزار تومان حقوق می گیرد، چگونه باید زندگی خود را اداره کند؟

وی ادامه داد: ما قشر کارگر فرزندان همین مملکتیم و در همین مملکت کار کردیم؛ رفتاری که دولت با ما می نماید مثل فرزندان ناتنی است. ما هم از منابع عمومی دولت سهم داریم. چطور دست دولت در خزانه باز است و برای بازنشستگان کشوری و لشکری حداقل ها را افزایش می دهد، ولی برای ما بازنشسته های تأمین اجتماعی گفته می گردد از منابع خودتان همسان سازی کنید؟!

این بازنشسته تأمین اجتماعی تأکید کرد: در گذشته، میانگین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی از بازنشستگان کشوری حدود 30 درصد بیشتر بود، اما اکنون آن ها نزدیک به دوبرابر ما حقوق می گیرند. حداقل مستمری بازنشستگان کشوری تقریبا 4 میلیون و 500 هزار تومان است، اما بازنشستگان تأمین اجتماعی 2 میلیون و 300 هزار تومان مستمری می گیرند. اعتراض ما این است که چرا ما از منابع عمومی محروم هستیم، ولی بازنشستگان کشوری و لشکری نه!

به گفته رضایی، بدهی دولت به تأمین اجتماعی بیش از 3000 میلیارد تومان است. دولت کارفرمای عظیم کشور است و این بدهی را نمی دهد. اکنون مجلس بر این موضوع فشار آورده است که همسان سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی هم انجام گردد. دولت، پرداخت 17 هزار میلیارد تومان از این مبلغ را تصویب نموده است که همان هم هنوز پرداخت نشده است.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه مجموع بازنشستگان کشوری حدود 2 میلیون و 500 هزار نفر است و مجموع بازنشستگان تأمین اجتماعی حدود 3 میلیون و 500 نفر، در پرداخت وام به بازنشستگان تأمین اجتماعی نسبت به بازنشستگان کشوری نیز تبعیض وجود دارد.

شیرگاه نیوز: شیرگاه نیوز | آخرین اخبار و رویدادهای روز دنیا

دور زمین: دور زمین: سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده!

منبع: فرارو
انتشار: 20 مرداد 1400 بروزرسانی: 20 مرداد 1400 گردآورنده: henjesblog.ir شناسه مطلب: 2390

به "مبلغ و زمان واریز عیدی 99 کارگران و بازنشستگان را اعلام کنید!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "مبلغ و زمان واریز عیدی 99 کارگران و بازنشستگان را اعلام کنید!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید