برنامه نویسی و علوم رایانه

آسیب پذیری خطرناک سرویس مایکروسافت

به گزارش خبرنگاران به نقل از مرکز مدیریت راهبردی افتا، هر مهاجم سایبری با استفاده از آسیب پذیری سرویس Microsoft Exchange که پیروز به هک دستگاه یا دستیابی به اطلاعات اصالت سنجی حداقل یکی از کاربران هر سازمانی گردد، امکان در اختیار دریافت کنترل سرور Exchange آن سازمان...

30 مرداد 1399