اختلال در نرخ بهره بانکی شاخص بورس را نزولی کرد ، بانک مرکزی حاضر نشد بازار سرمایه را نجات دهد

به گزارش هنجس بلاگ، به گزارش خبرنگاران، فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد در اختتامیه همایش طرح قانونی بانک مرکزی: نقدها و نظرها با اشاره به هدفگذاری بانک مرکزی برای مشخص نرخ تورم در سال 99 اظهار کرد: در سال 99 بانک مرکزی برای نرخ تورم هدفگذاری داشت اما باید دید چرا چنین شکافی بین هدفی که بانک مرکزی برای تورم مشخص نموده بود با تورم واقعی امروز ایجاد شده است.

اختلال در نرخ بهره بانکی شاخص بورس را نزولی کرد ، بانک مرکزی حاضر نشد بازار سرمایه را نجات دهد

وی تاکید نمود: خزانه کشور زیر نظر وزارت اقتصاد اتفاقا در کنترل تورم بسیار موثر بود و بازار سرمایه توانست بر راهنمایی نقدینگی و کنترل تورم بسیار موثر باشد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اثرگذاری فروش اوراق بر کنترل نرخ تورم اظهار کرد: از 300 هزار میلیارد تومان اوراق استفاده کردیم که البته تمام این عدد برای فروش نبوده است. باید توجه باشیم که اگر فروش اوراق انجام نمی شد به تورم فعلی کشور 36 درصد هم اضافه می شد.

دژپسند تاکید نمود: اگر نرخ بین بانکی با سوء مدیریت روبرو نمی گردد در فروش اوراق اهداف محقق می شد و با بهبود شرایط بازار سرمایه روبرو بودیم. چنانکه حتی در ماه هایی از سال به بانک مرکزی برای راهنمایی نقدینگی یاری کردیم و شاهد آن هستیم که در مهرماه و آبان ماه وزارت اقتصاد به یاری بانک مرکزی در راهنمایی نقدینگی آمد.

دژپسند تاکید نمود: اما از تیرماه نرخ بهره بانکی صعودی شد شاخص بورس را نزولی کرد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اگر سوء مدیریت بر نرخ بهره بین بانکی رخ نمی داد و بازار سرمایه فرایند خوبی را داشت سیاست های افزایش عرضه به وسیله عرضه سهام دولتی و تجهیز منابع صورت می گرفت، گفت: اگر این شرایط فراهم می شد فرار بودجه ای رخ نمی داد و در اینجا اشاره ام به تبصره 4 بودجه است.

دژپسند ادامه داد: در حالی بودجه در حال انتقال از بودجه نفتی به مالیاتی است اوراق نقش بسیار کلیدی دارد. این فرمایش رهبری است که کسری بودجه ام الحوایص است و اولین موضوع برای برطرف مشکل کسری بودجه را اوراق مطرح می نمایند.

دژپسند تاکید نمود: توانستیم 125 میلیارد تومان اوراق نقدی بفروشیم که این اقدام بسیار مهم را با چنگ و دندان انجام دادیم.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه هر چند رییس مجمع چند بانک هستم اما هیچ الزامی برای خرید اوراق دولتی به بانک ها نداشتم اظهار کرد: هیچ یک از بانک ها الزامی برای خرید اوراق از سوی دولت نبودند و به هیچ بانکی خرید اوراق دیکته نشد.

دژپسند با بیان اینکه انحراف نظارت بانک مرکزی از سال 97 آغاز شد، گفت: مشکل از جایی آغاز شد که بانک مرکزی نظارت مجمعی را دنبال کرد و در نظارت بر یک بانک مشکل دار و تعصب بر روی آن بانک، در اسفندماه 11 هزار میلیارد تومان به وسیله اوراق به این بانک یاری کرد اما همین بانک مرکزی حاضر نشد به اندازه 11 هزار میلیارد ارز بخرد و بازار سرمایه را نجات بدهد.

وی گفت: علت اینکه وزارت اقتصاد به این سو آمده این است که دولت وزارت اقتصاد را به عنوان نماینده خود در فرآیند آنالیز طرح قانونی بانک مرکزی معرفی نموده و البته دولت مخالفت خود با این طرح را هم اعلام نموده است.

وی اضافه کرد: البته اگر وزارت اقتصاد نماینده دولت در فرایند آنالیز این طرح هم نبود نقطه و نظرات خود را انعکاس می داد تا به بهسازی و تکامل طرح یاری کند.

وی گفت: بنده در جریان تصویب لایحه قانون تجارت در سال 84 بودم و این قانون هم با 1080 ماده از قوانین مادر و بسیار مهم بود، همین نوع بحث ها در آن وجود داشت و اختلاف نظرها بسیار بود و جمع ترکیبی گسترده تر از امروز بود. اما آن لایحه پشتوانه پژوهشی داشت و ما در تمام این موارد با روش فاخر دمکراسی موافقیم چراکه دموکراسی به ما دیکته می نماید که با رای گیری پیش برویم و وقتی آن قانون با رای گیری به انتها رسید همه از آن دفاع کردند.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه تنوع نظرات نباید مانع از این گردد که دیدگاه های مختلف را رها کنیم، گفت: باید بپذیریم که نظرات تمام اجزا چه کارشناسان چه نمایندگان و مدیران و دولت باید پخته گردد و محصول آن بکار گرفته گردد.چنانکه بنده در سازمان برنامه هم در قوانین ادر از جمله احکام دائمی توسعه همین روش را دنبال کردم.

دژپسند با بیان اینکه اتفاقا در دولت با همین متدولوژی می توان کار کرد، ادامه داد: البته مجلس هم حق تغییر دارد اما طبق گفته شورای نگهبان تغییرات مجلس در لوایح نباید باعث گردد شالوده آنها تغییر کند. چرا که این موضوعات در قوه مجریه به اجرا می رسند و اگر چالشی در آن وجود داشته باشد این قوانین به سرنوشت سایر قوانین ناکارآمد مبتلا می شوند که قانون وجود دارد اما به اجرا نمی رسد.

دژپسند اضافه کرد: بهترین روش برای تصویب قوانین مادر این است که در دولت یک ساختار فراگیر داشته باشند و می توانیم با همکاری مجلس تدابیری بیاندیشیم که در دولت این موضوعات تولیت گردد و پس از آن وارد مجلس شوند.

وی با بیان اینکه در فرایند آنالیز این موضوعات نباید پوزیشینی عمل کنیم، اظهار کرد: باید از نظرات تمام کارشناسان و افراد موثر استفاده کنیم نباید این طور باشد که چون عده ای نماینده مجلس هستند یا عده ای مدیر دولتی هستند نظرات آنها احصا نگردد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت اصلاح قوانین بانک مرکزی گفت: در مواقعی می خواهیم قانون یک بخشی را از یک وزارت خانه تغییر دهیم که اهمیت چندان بالایی ندارد اما امروز درباره نظام پولی و بانکی و بانک مرکزی کشورمان تصمیم می گیریم و بسیار متفاوت از یک قانون بخشی است چراکه این نوع قانون بخشی و دستگاهی نیست و موضوع فراگیر نظام پولی است که به صورت مویرگی بر اجزاء مختلف اقتصاد اثرگذار است.

دژپسند گفت: در سال 62 قانون بانکداری بدون ربا با تولیت وزارت اقتصاد و دارایی طراحی و تصویب شد و در آن زمان هم به به استقلال بانک مرکزی اعتقاد داشتند و امروز هم همه اطمینان دارند بانک مرکزی باید مستقل باشد اما چگونه این استقلال بسیار مهم است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه تفکیک استقلال سیاسی و عملیاتی بانک مرکزی معنادار است گفت: در استقلال ابزار و عملیات بانک مرکزی نباید شک کرد اما در این بخش هم الزاماتی وجوددارد از جمله اینکه بانک مرکزی باید بانکدار دولت باشد یا خیر. اگر بانک مرکزی بانکدار دولت بود باید رابطه وثیقی با خزانه داری داشته باشد و در غیر این صورت موضوع تولیت ارز مطرح می گردد.

وی تاکید نمود: اگر بانک مرکزی بخواهد منهای منابع ارزی دولت مستقل عمل کند باید دید چه وظایفی خواهد داشت. در همین سال گذشته بخشی از منابع ارزی به وسیله صادرات غیر نفتی باید کارکرد بانک مرکزی در این بازده زمانی و در این بخش آنالیز گردد و در اینجا سلطه ارزی و تجاری مطرح است حال باید پرسید آیا افراد حاضر هستند که بانک مرکزی عملیات ارزی را دیکته کند.

دژپسند ادامه داد: دولت کوشش نموده منابع متمرکزی وجوه در بانک مرکزی باشد اما باید خزانه دار اعمال مدیریت داشته باشد.

دژپسند با بیان اینکه بانکداری در کشورهای توسعه یافته بسیار متفاوت است، گفت: در حال حاضر در ایران بانک های توسعه ای نداریم و وجود این بانک ها یک ضرورت است و باید دید بانک های تخصصی چه کارکردی داشتند .

وی با تاکید بر نقش اوراق در مهار شدت افزایش نرخ تورم گفت: دولت توانست با اوراق و مدیریت بازار سرمایه در کنترل تورم بسیار موثر عمل کند اما بانک مرکزی با موضوعاتی از جمله اختلال در نرخ بهره بانکی به ادامه بهبود در این شرایط یاری نکرد.

وی با اشاره به اصلاح بانکداری و قوانین بانک مرکزی با توجه به الزامات تحولات پیش رو تاکید نمود: نباید بر اساس وضع موجود ساختار بانک مرکزی تغییر کند و باید این تغییرات و اصلاحات براساس تحولات اقتصاد هوشمند باشد و موضوعاتی مانند رمز ارزها و بلاکچین در نظر گرفته گردد. باید دیدید در آینده رابطه بانک مرکزی با این فناوری های نو چگونه خواهد بود و بگونه ای باید پیش بینی انجام گردد که پنج سال دیگر با این تحولات جدید دچار مشکل نشویم که بخواهیم طرحی دیگر را در نظر بگیریم.

وزیر اقتصاد تاکید نمود: با این تحولات جدید حکمرانی دولت کاملا تغییر می نماید و رابطه اقتصاد بازار با اقتصاد هوشمند کاملا متفاوت خواهد بود و اتفاقا اولین نهادی که تحت تاثیر قرار می گیرد بانک مرکزی است.

وی ادامه داد: این که غالبا بانک مرکزی های جهان مخالف این تحولات جدید هستند به این دلیل است که موضوعاتای مانند رمز ارزها و بلاکچین اوتریته بانک مرکزی را هدف قرار داده و مداخله های بی معنی کنار زده می گردد و بی ضرورت خواهد شد.

دژپسند با اشاره به سهم مجلس در افزایش نقدینگی کشور گفت: آیا باید این سوال پرسیده گردد که آیا نقدینگی تنها ناشی از مداخلات دولت است یا خیر؛ باید بگویم اتفاقا الزاماتی که توسط مجلس دیکته می گردد و بودجه را ملزوم می نماید که این تکالیف را به وسیله نظام بانکی به اجرا برساند اثراتی بسیار خطرناک تری داشته و تاثیر دولت در افزایش نقدینگی حتی یک دهم نبوده است.

وی تاکید نمود: وقتی در خصوص استقلال بانک مرکزی صحبت می کنیم باید موضوع جوابگویی را هم در نظر گرفت در حال حاضر بانک مرکزی و قوه مجریه کنده ایم و آن را تحت نظارت سه قوه قرار دادیم اما بانک مرکزی را جوابگو نکردیم.

وزیر اقتصاد گفت: چطور ممکن است که نهادی درآمد دارد مصارف و استقلال دارد مجمع نداشته باشد. وقتی نهادی مجمع ندارد به این معناست که نمی توان برای آن خط مشی معین کرد.

وی اضافه کرد: چطور ممکن است متولی دارایی های دولت که وزارت اقتصاد در مجمع حضور نداشته باشد این به معنای این است که متولی دارایی های دولت نمی تواند در نحوه استفاده از منابع و دارایی ها بحث کند البته معتقدم که باید وزارت دارایی مستقل داشته باشیم.

دژپسند اضافه کرد: همچنین سازمان برنامه که متولی توسعه است هم در مجمع حضور ندارد و در شرایطی که بانک مرکزی عضو شورای عالی بورس است رئیس بورس باید عضو شورای عالی پول اعتبار باشد اما اینگونه نیست.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سوء مدیریت در بهره بین بانکی باعث اختلال در دو بازار شد، گفت: اتفاقا با این عملکرد دولت در معرض خطر بود که بودجه به بانک مرکزی متکی گردد اما حتی یک ریال هم برای بودجه از بانک مرکزی استخراج نکردیم.

دژپسند گفت: اگر اختلالی در نرخ بهره بانکی ایجاد نمی شد و بانک مرکزی تعصبی که در نظارت به یکی از بانک مشکل دار داشت همین تعصب برای بازار سرمایه داشت امروز می توانستیم شاهد بهبود شرایط بازار سرمایه بازار باشیم.

دژپسند تاکید نمود: در نهایت امیدوارم در اصلاحات به سمتی برویم که 50 سال بعد به این قوانین افتخار کنیم.

منبع: ایلنا

آخرین اخبار مالی را از کانال تلگرام خبرنگاران دنبال کنید.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا

منبع: تجارت نیوز
انتشار: 20 مرداد 1400 بروزرسانی: 20 مرداد 1400 گردآورنده: henjesblog.ir شناسه مطلب: 3207

به "اختلال در نرخ بهره بانکی شاخص بورس را نزولی کرد ، بانک مرکزی حاضر نشد بازار سرمایه را نجات دهد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اختلال در نرخ بهره بانکی شاخص بورس را نزولی کرد ، بانک مرکزی حاضر نشد بازار سرمایه را نجات دهد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید