شطرنج

تفاوت خرد در نگاه پاره تو و مارکس

به گزارش خبرنگاران این کتاب همه نظریه هایی را که ویلفرد پاره تو در مجموعه آثار جامعه شناسی خود ارائه نموده است، همراه با نقد آن ها و از زاویه ای انتقادی بیان می نماید. ویلفردو پاره تو (1848 - 1923) جامعه شناس و اقتصاددان معروف ایتالیایی، صندلی خاصی در نظریه...

23 مرداد 1399

فیروزجا در مقابل مرد شماره دو شطرنج دنیا باخت، فیروزجا همچنان بدون امتیاز در قعر جدول

فیروزجا دور چهارم مسابقات سوپرتورنمنت کارلسن در مقابل قدرت دوم شطرنج دنیا نهاده شد و در مقابل این شطرنج باز بازنده شد.

2 تیر 1399